Wykaz świąt oraz ważniejszych wydarzeń roku 2022 w naszej parafii

LUTY

11 lutego - Nabożeństwo lourdzkie - Tułowice o godz. 10.00

      27 lutego - Nauki przedślubne dla narzeczonych naszej parafii,  którzy mają zamiar zawrzeć związek małżeński do końca tego roku - o godz. 15.00

MARZEC

2 marca -  Środa Popielcowa

20 marca - Odpust w Szydłowie

KWIECIEŃ

10 kwietnia - Niedziela Palmowa

17 kwietnia - Wielkanoc

21 kwietnia - Konwent wielkanocny kapłanów dekanatu w kościele Zmartwychwstania Pańskiego

      24 kwietnia - udzielanie sakramentu bierzmowania - Tułowice o godz. 18.00

      24 kwietnia - rocznica I-szej Komunii św. o godz.10.00

MAJ

      03 maja - Msza św. w int. Ojczyzny (o godz. 11.00)

24 maja - Procesja do krzyża przy ul. Kościuszki i nabożeństwo z racji Dni  krzyżowych w rocznicę poświęcenia tego krzyża

        29 maja - Nabożeństwo majowe przy krzyżu w Ligocie na rondzie -  w rocznicę poświęcenia tego krzyża - o godz. 16.00

CZERWIEC

16 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała - o godz. 9.00 w Tułowicach SUMA z procesją (w Szydłowie o godz. 9.15)

      12 czerwca - I Komunia Święta o godz. 10.00

LIPIEC

       29 lipca - 5 sierpnia - pielgrzymka do Fatimy

SIERPIEŃ

13 sierpnia - Dzień Wiecznej adoracji

15 sierpnia - Nabożeństwo przy kaplicy na ul. Opolskiej w 18-tą rocznicę jej poświęcenia o godz. 20.30

21 sierpnia - Odpust parafialny ku czci św. Rocha (Suma odpustowa o godz. 12.00)

22 sierpnia - Msza św. poodpustowa na cmentarzu w Tułowicach

26 sierpnia (piątek) - o godz. 18.00 Msza św. ku czci  M.B.Częstochowskiej przed kaplicą w Ligocie Tułowickiej

27 sierpnia (sobota) - Dożynkowa Msza św.  w Goszczowicach

WRZESIEŃ

04 września - Dożynki w  Szydłowie

10 września - Pielgrzymka na Górę św. Anny na obchody kalwaryjskie z racji odpustu Podwyższenia Krzyża świętego.

PAŹDZIERNIK

        02 października - Odpust w Goszczowicach

15 października - Nabożeństwo różańcowe w Skarbiszowicach w 76-tą rocznicę postawienia i poświęcenia krzyża.

LISTOPAD

       11 listopada - Msza św. w int. Ojczyzny (o godz. 11.00)

13 listopada - 182 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego

       - 32 rocznica poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego

       - 109 rocznica poświęcenia kościoła w Szydłowie

       - 119 rocznica poświecenia kościoła w Goszczowicach

27 listopada - I Niedziela Adwentu

GRUDZIEŃ

11 grudnia - Spotkanie opłatkowe dla grup duszpasterskich