MODLITWA MARIANEK

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i pracę, radość i cierpienie, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chce odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko, Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i pracę, radość i cierpienie, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen

 

OBOWIĄZKI DZIECKA MARYI:
 • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej
 • Bierze czynny udział w Eucharystii
 • Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować
 • Często rozmawia z Bogiem na modlitwie
 • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi
 • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
 • Dba o religijną atmosferę w rodzinie
 • Jest wzorem ucznia
 • Śpieszy bliźnim z pomocą
 • Jest apostołem wśród otoczenia

 

X PRZYKAZAŃ DZIECKA MARYI
 1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy
 2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum
 3. Jest gorliwym apostołem wśród koleżanek i kolegów
 4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych
 5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni
 6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim, co nieskromne
 7. Stara się być pilne w nauce i religijnych obowiązkach
 8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie
 9. Jest pełne radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu
 10. Jest uczynne dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem

 

HYMN MARIANEK
 1. Maryjo coś jest w niebie * Spójrz na nas u twych stóp
  Należeć my do Ciebie * Pragniemy aż po grób
  Błogosław Pani nas * Dziś ślubujemy wraz,
  Że wiernie będziem służyć Ci * Maryjo w każdy czas.
 2. Do dziatek Twych gromady * Racz przyjąć Matko nas.
  Iść chcemy w Twoje ślady * I żyć jak Ty bez skaz,
  Gdy w duszy zawrze bój. * Maryjo, przy nas stój.
  By nieskalanym zawsze był, * Czystości naszej strój.
 3. Daj kroczyć cnoty ścieżką * Wśród prób i pokus burz,
  A gdy nam śmierć już bliską * Oznajmi Anioł Stróż
  Ty nas pod płaszcz swój schroń, * Od potępienia broń
  I nieśmiertelnej chwały wian, * Ach złóż na naszą skroń.

 

ŚLUBOWANIE MARIANEK

Wobec wszystkich tu obecnych ja N.N. ..... obieram Ciebie dzisiaj na moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w stanie łaski uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć Królestwo Twego Syna. Ponieważ znam moją słabość, proszę Cię przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu, abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci i strzegła mnie jako swoja własność. Amen.

CUDOWNY MEDALIK

Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w r. 1830, w kaplicy przy ulicy du Bac. W sobotę 27 listopada 1830 r. Niepokalana objawiła się Siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru:

     "Każ wybić medalik według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica; Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łask."

Medalik rozpowszechnił się natychmiast w sposób cudowny. Dokonywały się za jego pośrednictwem niezliczone nawrócenia i uzdrowienia; ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej.

     Wobec tych nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie się za jego przyczyną dokonywały. Oto końcowy wniosek z przeprowadzonego dochodzenia:

"Nadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności, wydają się być znakami, poprzez które Niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika".

W r. 1846, w następstwie głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonne, papież Grzegorz XVI potwierdził w Rzymie mocą swego autorytetu wnioski zawarte w orzeczeniu arcybiskupa Paryża.

HISTORIA POWSTANIA MEDALIKA:

Objawianie w Dniu 27 Listopada 1830 roku

     "Bóg chce ci powierzyć pewną misję" - powiedziała Maryja do S. Katarzyny w nocy z 18 na 19 lipca. W dniu 27 listopada przychodzi, aby jej tę misję oznajmić. Posłuchajmy jej opowiadania o tym objawieniu:
"Była to sobota przed pierwszą niedzielą adwentu. Było wpół do szóstej wieczorem. W ciszy, po przeczytaniu rozmyślania, wydawało mi się, że słyszę szelest koło chóru. Popatrzywszy w tę stronę ujrzałam Najśw. Pannę. Stała ubrana w jedwabną suknię koloru jutrzenki, stopy miała oparte na "kuli", której widziałam jedynie połowę; w rękach uniesionych na wysokość piersi trzymała swobodnie glob ziemski, oczy miała wzniesione ku niebu,... postać Jej była samym pięknem, nie mogłabym Jej odmalować...Najświętsza Panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos: "Kula, którą widzisz przedstawia cały świat a szczególnie Francję... i każdą poszczególną osobę ".
Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała nimi objąć cały świat. Ręce Najświętszej Panny rzucały promienie i taka jasność z nich biła, że wszystko znikło w tej światłości. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się owalny napis, wypisany złotymi literami - "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". S. Katarzyna usłyszała głos - "Promienie, które widzisz, są symbolem łask jakie zlewam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, by wybito medal na ten wzór. Osoby, które go będą nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególne otrzymają osoby, które nosić go będą z ufnością".

W tej chwili obraz zdawał się obracać. Zobaczyłam odwrotną stronę medalu: nad literą M krzyż, pod nim dwa serca, jedno otoczone koroną cierniową, drugie przebite mieczem. Zdawało mi się, że słyszę głos mówiący: "Litera M i dwa serca dosyć mówią!" Oto była misja, którą Matka Boża chciała powierzyć S. Katarzynie - ogłosić światu przywilej Jej Niepokalanego Poczęcia.

SYMBOLIKA MEDALIKA

Ziemia opromieniona Miłością
Podczas modlitwy wieczornej Maryja objawia się Katarzynie w pełnym blasku. Stojąc na kuli ziemskiej, trzyma w rękach małą kulę, nad którą wznosi się krzyż. Maryja wskazuje Katarzynie, że Miłość jest możliwa, pod warunkiem przyjęcia jej w nas każdego dnia.

Promienie:
Z rąk Maryi wychodzą jasne promienie. Oświetlają one kulę ziemską, na której stoi Maryja. Kula ta symbolizuje nasz dzisiejszy świat, rozdarty nędzą, przemocą, egoizmem, ależ świat wyzwolony już przez Chrystusa. Maryja nasza Matka, wysłuchuje naszych błagań. Radościom jest dla Niej zlewać łaski Boże na każdego z nas.

Dwa Serca złączone:
Serce Jezusa ukoronowane cierniem, Serce Maryi przebite mieczem. Ukazują One nam, że autentyczna Miłość dochodzi aż do całkowitego daru dla dobra drugiego. Dają nam do zrozumienia też, że gdy my zapominamy kochać Jezusa i Maryję, Oni kochają nas miłością, której nikt nie może zmącić.

Litera M i Krzyż:
Symbole te wyrażają, że Maryja towarzyszy swemu Synowi aż do Jego Męki i jest ściśle złączona z tą tajemnicą Miłości. Dzisiaj Maryja zachęca nas do szczerego kochania Jezusa, do niesienia i dzielenia cierpień i radości naszych braci.

Dwanaście gwiazd:
Maryja, Matka Kościoła, "Gwiazda ewangelizacji", gromadzi nas jak Apostołów w Wieczerniku. Przypomina nam, że świadczyć o Jezusie Chrystusie to oddać się z miłości na służbę innym.

Kolory wstążek przy medalikach
Naszą przynależność do grupy symbolizują "cudowne medaliki" noszone na szyi na wstążkach. Każdy kolor odpowiada wiekowi:

- Różowy szkoła podstawowa

- Zielony szkoła gimnazjalna

- Niebieski szkoła ponadgimnazjalna

 

ŚWIĘTA MARYJNE
 • 1 STYCZEŃ
  BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
 • 11 LUTY
  NAJŚW. MARYI PANNY Z LOURDES
 • 3 MAJ
  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
 • 24 MAJ
  NAJŚW. WSPOMOŻENIA WIERNYCH
 • 16 LIPIEC
  NAJŚW. MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
 • 5 SIERPIEŃ
  NAJŚW. MARYI PANNY ŚNIEŻNEJ
 • 15 SIERPIEŃ
  WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY
 • 22 SIERPIEŃ
  NAJŚW. MARYI PANNY KRÓLOWEJ
 • 26 SIERPIEŃ
  NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • 8 WRZESIEŃ
  NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
 • 7 PAŹDZIERNIK
  NAJŚW. MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
 • 21 LISTOPAD
  OFIAROWANIE NAJŚW. MARYI PANNY
 • 8 GRUDZIEŃ
  NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Dzieci Maryi - spotkania Tułowice - poniedziałek o godz. 1530 Szydłów - po Mszy św. szkolnej Goszczowice - po Mszy św. szkolnej

/oprac. ks. Tomasz Piontek/