Zmarł Mieczysław Marszałek, lat 78, z Goszczowic. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada o godz. 14.00 w Goszczowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
Zmarł Jan Gruszka, lat 75, z Niemodlina. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Zmarła Gerda Springer, lat 89, z Tułowic. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 02 grudnia o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Konto parafialnego funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Tułowicach

Nr konta: 17 8890 1079 0005 0483 2011 0001
Kod SWIFT: POLU PL PR - dla przelewów zagranicznych

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ul. Szkolna 5
49-130 Tułowice

Tytuł przelewu: Wpłata na cele kultu religijnego - remont kościoła

Gotowy druk formularza do pobrania: Formularz wpłaty

Wszelkie wpłaty na działalność bieżącą parafii lub na remonty obiektów sakralnych kwalifikują się jako darowizny na cele kultu religijnego. W myśl art. 26 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od całości uzyskanego w danym roku dochodu, zmniejszając tym samym wartość należnego podatku dochodowego. Ustawodawca wprowadził jednak pewne limity. Odliczeniu podlegają darowizny jedynie do wysokości 6% rocznego dochodu.

Warunkiem koniecznym jest wpłata darowizny bezpośrednio na konto bankowe obdarowanego. Dowód wpłaty stanowi dokument uprawniający do dokonania odliczenia.