Zmarła Józefa Kałwa, lat 92, z Ligoty Tułowickiej. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 08 maja o godz. 11.00 w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Zmarł Rudolf Suszko, lat 88, z Tułowic. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 10 maja o godz. 14.00 w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Zmarła Bogumiła Zaborowska, lat 63, z Tułowic. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 11 maja o godz. 14.00 w Tułowicach. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Zmarł Czesław Małolepszy, lat 93, z Szydłowa. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 07 maja br. o godz. 14.00 w Szydłowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Konto parafialnego funduszu remontowego:

Bank Spółdzielczy w Tułowicach

Nr konta: 17 8890 1079 0005 0483 2011 0001
Kod SWIFT: POLU PL PR - dla przelewów zagranicznych

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ul. Szkolna 5
49-130 Tułowice

Tytuł przelewu: Wpłata na cele kultu religijnego - remont kościoła

Gotowy druk formularza do pobrania: Formularz wpłaty

Wszelkie wpłaty na działalność bieżącą parafii lub na remonty obiektów sakralnych kwalifikują się jako darowizny na cele kultu religijnego. W myśl art. 26 pkt. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od całości uzyskanego w danym roku dochodu, zmniejszając tym samym wartość należnego podatku dochodowego. Ustawodawca wprowadził jednak pewne limity. Odliczeniu podlegają darowizny jedynie do wysokości 6% rocznego dochodu.

Warunkiem koniecznym jest wpłata darowizny bezpośrednio na konto bankowe obdarowanego. Dowód wpłaty stanowi dokument uprawniający do dokonania odliczenia.