STATYSTYKA ZA ROK PAŃSKI 2018

W całej parafii:

Chrzty 50 - o 4 mniej

I-szą Komunię przyjęło 48 - 12 mniej

Bierzmowanych było 43 - o 22 więcej

Zap.przedśl. wygłoszono 20 - o 9 mniej

Ślubów kośc. było 10 - o 7 mniej

Komunii św. rozdano 71.500 o 1.500 więcej

Pogrzebów było 44 - o 7 mniej