STATYSTYKA ZA ROK PAŃSKI 2017

W całej parafii:

Chrzty 54 - o 6 mniej

I-szą Komunię przyjęło 60 - 23 więcej

Bierzmowanych było 21 - o 21 mniej

Zap.przedśl. wygłoszono 29 - o 8 mniej

Ślubów kośc. było 17 - o 1 mniej

Komunii św. rozdano 70.000 o 3.000 więcej

Pogrzebów było 51 - o 7 więcej