STATYSTYKA ZA ROK PAŃSKI 2021

W całej parafii:

Chrzty 52- o 21 więcej

I-szą Komunię przyjęło 46- o 22 więcej

Bierzmowanych było  0

Zap.przedśl. wygłoszono 15 - o 3 więcej

Ślubów kośc. było 13- o 9 więcej

Komunii św. rozdano 40.000 o 1.000 więcej

Pogrzebów było 72- o 4 więcej