kościół

HISTORIA NASZEJ PARAFII

Parafia w rejestrze świętopietrza wzmiankowana jest w 1447 roku, wówczas jako parafia św. Katarzyny w Tułowicach. Tułowice wtedy były maleńką wioską. W okresie Reformacji Tułowice należały do parafii Prądy, a od XVII w znowu mają własnego proboszcza. Ludność była w wiekszości wyznania rzymsko - katolickiego. Kościół pierwotny był drewniany. W czasie częstych wojen uległ zniszczeniu. Z kroniki hrabiow Frankenbergów możemy wyczytać: "Wybudowałem nowy kościół w Tułowicach. Stary, p.w. św. Katarzyny znajdujący w innym miejscu wioski, był tak rozsypujący się, że od lat nabożeństwa były odprawiane w zamkowej kaplicy ..."(wiek XVIII).

Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1829 - 1840 w stylu bazylikowym. Wygląd kościoła z opisu w kronice hrabiego: "Ołtarz trzy skrzydłowy, Najświętsza Maryja z Dzieciątkiem Jezus w niebiańskiej chwale - na głównym ołtarzu, św.Jadwiga i św .Roch, który jest patronem kościoła - jako ołtarze boczne. Ołtarz rzeżbiony w stylu romańskim i ambona dębowa, prezbiterium zostało zaślepione, drewniany sufit nowy z pomalowanymi konsolami, wejście główne wyłożone marmurowanymi płytkami.."

W roku 1889 Erhard Schlegelmilch (właściciel fabryki porcelany w Tułowicach) ściąga do Tułowic fachowców z Suhl w Turyngi, którzy są ewangalikami. W związku z tym wybudowano szkołę (1909 r.) oraz kościół ewangelicki (1913 r.), który przyozdabiała cebulowa wieża z kogutem wiatrów. W wieży znajdowały się zegar i trzy dzwony. Na ganku kościoła, które były dżwigane przez dwie kolumny, znajdował sie napis: "Przybądzcie do Mnie strudzeni i objuczeni, chcę was pokrzepić". W środku na suficie malowidła przedstawiały 4 apostołów w postaci zwierząt ( lwa, orła, byka i baranka). Po lewej stronie stały dwie kolumny zwieńczone głowami aniołów, dżwigające całą konstrukcję. Ołtarz był ozdobiony szlifowanym marmurowym krzyżem, nad nim zdnajdowało się owalne okno. Naprzeciw ołtarza znajdowała się empora z organami a obok owalne okno z dwoma muzykującymi aniołami. Na prawo była ambona i trzy przepiękne okna, na których znajdowały się postacie naturalnej wielkości: Jezus i Maryja i dzieciątko w stajni Betlejemskiej, ukrzyżowanie Jezusa z Maryją i Janem ,oraz zmartwychwstanie Jezusa, o drugiej stronie dwa okna przedstawiające siewcę z przypowieści, oraz Jezusa błogosławiącego dzieci.

W wybudowanej obok kościoła plebani, jako pierwszy zamieszkał pastor Stiller z rodziną. Ostatnim duszpasterzem był pastor Kiuntke, przez pewien czas zastępował go pastor z Niemodlina, Backer.

W 1945 r. przybyli Rosjanie. Kościół i cmentarz zostały zdewastowane. Kościół ewangelicki przez długie lata stał opustoszały. Dopiero w 1990 r.staraniem władz kościelnych, po odrestaurowaniu, kościół został poświęcony jako świątynia katolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego.

Życie parafian, obu wyznań, przed II wojną było harmonijne. Przed wybudowaniem cmentarza ewangelickiego, katolików i ewangelików chowano na cmentarzu katolickim. Istniał chór kościelny prowadzony przez nauczyciela ( katolickiej szkoły powstałej w XVII w) Hiller. Powstało Męskie Towarzystwo Śpiewacze "Frohsinn", Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli, Katolicki Związek Kobiet i wiele innych katolickich towarzystw. Ostatnim proboszczem przed II wojną był ks. Józef Forster, wikariuszami: ks. K. Kasig i ks. A. Heinze.

Księgi metrykalne chrztów i zgonów istnieja od 1767r. a ślubów od 1769r. i znajdują się w kancelarii parafialnej w Tułowicach.

Po II wojnie do Tułowic zaczeli napływać wyśedleńcy zza Buga, z Wołynia i części z diecezji lwowskiej. Ci ostatni osiedlili się w Ligocie Tułowickiej, pierwsi w Tułowicach , Szczebrachcicach (obecnie Skarbiszowice) i Goszczycach (Goszczowice). Filia Prądy została z parafii wydzielona z powodu odległości dzielącej ją z parafią. W roku 1947 było 1470 katolików i 19 ewangelików, zaś już w 1956 liczba dusz w parafii Tułowice przekroczyła 3 tysiące. Od pażdziernika 1956r. po zwolnieniu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nauczanie religii powraca ponownie do szkół, ale siostry Franciszkanki (sprowadzone w 1952 r. na organistówkę, po eksmitowaniu przez władze gminne w 1949 r. z Domu Starców pracujących tu przez 60 lat Sióstr Boromeuszek) zwolnione z obozu nie wróciły już do Tułowic. Wiosną 1958 r. odebrano proboszczowi ks. Jakubowi Zakrzewskiemu 5 ha roli plebańskiej, w 1960 r. organistówkę. Towarzystwo Szkoły Świeckiej w Tułowicach zwolniło księdza proboszcza z nauczania religii w szkole w Tułowicach. Dzieci uczyły się religii w kościele. Był to czas trudny dla Kościoła.

W latach siedemdzisiątych, w których rozbudowano Zakłady Porcelitu Stołowego, wybudowano osiedle mieszkaniowe i coraz więcej ludzi napływało "za chlebem". W związku z tym zmieniało się oblicze parafii. W 1976 r. proboszczem zostaje ks. Edmund Podzielny, a do pomocy biskup Opolski deleguje ks. wikarego Jana Czekańskiego. Prężnie działa powstała grupa Rodzin Szensztackich, dzieci i młodzież przy kościele znalazły swoją przystań. Podjęto decyzę o rozpoczęciu budowy domu katechetycznego i w 1986 r. zostaje oddany do użytku parafian.

Od 1985 r. po dziś dzień proboszczem jest ks. Norbert Niestrój. Ks. proboszcz staje na czele społecznego komitetu budowy drogi do kościoła.Obecnie wygodnie można dojechać do kościoła i na cmentarz. We współpracy z Radą Gminy Tułowice oddano do użytku odnowioną kaplicę pogrzebową z chłodnią i pięknym obejściem. Wokół uroczego kościółka w Szydłowie wyłożono kostkę brukową, a na cmentarzu w Tułowicach alejki. W kościele parafialnym na 160 rocznicę i w kościele Zmartwychwstania P. na 10 rocznicę poświęcenia kościołów dano nowe okna z pięknymi witrażami i nowe ogrzewanie olejowe, w kościele Zmartwychwstwnia P. dzwony elektryczne, przy kościele parafialnym płot z kraty kutej oraz dosadzono iglaki i róże.

Wszystko, co dzieje się w parafii Tułowice to praca pokoleń. Jest to zasługą kolejnych duszpasterzy i parafian.Z tej parafii wywodzą się dwie siostry zakonne i oœmiu księży : ks.Eugeniusz Niedzielski (1974r.), ks. Kazimierz Szczepanik, pallotyn (1986r.), ks. Zbigniew Wnękowicz (1986r.), O. Emil Biernat, augustianin (1987r.), ks. Jan Rosiek (1989r.), ks. Jacek Szuster (2001), ks. Mariusz Wajman (2004r.), ks. Wojciech Janus (2006), ks. Krzysztof Drzewiecki (2007), ks. Leszek Machulak (2008) i ks. Zygmunt Nagel (2010).
Przy parafii działają grupy: ministrantów, marianek, Róże Żywego Różańca, Rodziny Szensztackie, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym ,parafialny Zespół Caritas, oraz Rada Parafialna.

Budowniczy kościoła p.w. ś.w. Rocha to ks.Tomasz Dworaczyk ( mając 46 lat zmarł 1942 r.). Proboszczami po II wojnie byli: Od 1.X. 194 5 r. ks. Franciszek Wyszatycki ( wysiedleniec z diecezji lwowskiej), Do 20.VI. 1946 r. przebywali na terenie parafii również tubylcy - Niemcy i dla nich praktyki religijne spełniał ks. Alfred Heinze. W listopadzie 1946 r. ks. Wyszatycki opuścił parafię na własną prośbę, tymczasowo parafię obsługuje z Niemodlina ks. Stanisław Woronowicz. W styczniu 1947 r. proboszczem został administrator z Wierzbia ks. Piotr Łowejko, który oskarżony przez parafian o wystąpienia przeciwrządowe zostaje aresztowany 22.06.1947 r. i skazany na 3 lata więzienia. Parafię ponownie obsługuje ks. Woronowicz z Niemodlina. 27.08.1947 r. proboszczem zostaje ks. Jakub Zakrzewski., a po 29 latach żegnają go parafianie odchodzącego do Boguszyc koło Opola. Od 19.08.1976 r.ks.Edmund Podzielny zostaje proboszczem do 28.08.1985r., przechodząc do parafii Kluczbork. I tak od tego dnia, od 30 lat z woli biskupa proboszczem jest ks. Norbert Niestrój.

/oprac. mgr Zofia Prędka/