Ruch Szensztacki jest organizmem łączącym różnorodne instytuty, związki, ligi, stany i zawody. Siłą ożywiającą, według O. Założyciela, księdza Józefa Kentenicha, jest potrójna siła jednocząca:

  1. sanktuarium w Szensztat,
  2. przymierze miłości,
  3. jedność idei.

Pierwszą siłą jest kapliczka szensztacka jako pierwotne sanktuarium Ruchu. To miejsce zespala wszystkich członków i daje poczucie zadomowienia. Przymierze miłości zawarte z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną jest kolejnym czynnikiem jednoczącym członków ze sobą i z założycielem. Trzecim czynnikiem jednoczącym jest jedność idei wypracowanych przez Ruch, zmierzających do religijno-moralnej odnowy świata w Chrystusie przez Maryję. Jest to główny cel Ruchu. Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest religijno-moralnym ruchem odnowy w ramach Kościoła katolickiego. Cel jaki sobie zakłada, to doprowadzenie świata do Ojca w Chrystusie.

Na Opolszczyźnie Ruch Szensztacki oficjalnie rozwija się od 1982 roku. Działalnością apostolską zajmowała się Siostra Maria Osińska. W tym to roku powstaje pierwsza grupa rodzin szensztackich przy katedrze opolskiej. Tworzą się małe wspólnoty matek szensztackich i młodzieży żeńskiej. Powstają pierwsze sanktuaria domowe. Najstarsze sanktuarium domowe w naszej parafii, w listopadzie 1991 roku, w kaplicy-baraku uroczyście obchodziło 15-tą rocznicę powstania. Ruch szensztacki w naszej parafii oficjalnie istnieje od 1987 r. Łączy się to z zawarciem przymierza miłości. Aktualnie istnieje grupa rodzin (4 małżeństwa) obejmująca rodziców i dzieci, jedno małżeństwo należy do Związku Rodzin, do grupy matek szensztackich należy 15 kobiet. Łącznie, wśród członków wspólnoty szensztackiej w naszej parafii, istnieje 14 Sanktuariów Domowych MTA. W roku Wielkiego Jubileuszu wzrosła liczba Sanktuariów Pielgrzymujących z czterech do ośmiu, w tym w czterech przypadkach opiekę nad sanktuarium pielgrzymującym przejęły osoby spoza wspólnoty szensztackiej. Szeroko rozwija się ruch pielgrzymkowy, który nie jest ujęty w statystyce, a powstaje wokół sanktuariów szensztackich.

Oznaką przynależności do ruchu pielgrzymkowego jest:

  • regularne pielgrzymowanie do sanktuarium,
  • zawarcie przymierza miłości,
  • zmierzanie do świętości na co dzień.

Pielgrzymki do sanktuariów szensztackich zwykle nie są inicjatywami masowymi. Odbywają się w małych grupach otoczonych indywidualną opieką. Dla wielu, takim dniem mobilizującym do nawiedzenia sanktuarium to 18-ty każdego miesiąca zwany Dniem Przymierza (18 października 1914 r. jest historyczną datą zawarcia pierwszego przymierza miłości z MTA). W każdym miesiącu, w najbliższą niedzielę po 18-tym, odbywa się w Winowie o godzinie 15.00, otwarte dla wszystkich modlitewne spotkanie z MTA i wspólne odnowienie przymierza miłości.

Nie ujęta statystycznie jest również ilość osób z naszej parafii, która włączyła się do Kręgu Adoracji Najświętszego Sakramentu. W Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze, podobnie jak we wszystkich szensztackich sanktuariach na całym świecie, trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wielu ludzi na całym świecie włącza się w modlitwę Sióstr tworząc Krąg Adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy może włączyć się w ich modlitwę (informacje "Świat potrzebuje twojej modlitwy" wyłożone są w kościele na stole z prasą).

Szensztat jest przede wszystkim ruchem życia, to znaczy nie poprzestaje na głoszeniu wielkich idei, lecz znacznie większy nacisk kładzie na praktyczne zastosowanie idei w życiu codziennym. Wymaga niewiele, w pewnym jednak sensie także dużo. Mało wymaga jeśli chodzi o zewnętrzne formy i ćwiczenia. Nie żąda żadnych obowiązkowych modlitw czy ofiar. Dużo wymaga jeśli chodzi o usposobienie. Potrzebuje ludzi, którzy nastawiają swe pragnienia i dążenia na wielkie ideały i najwyższe cele, a pragną je urzeczywistnić nie na skutek zewnętrznego nacisku, lecz z wielkoduszności i dobrowolnego własnego działania w przymierzu miłości z Matką Bożą. Szensztat pragnie pomóc w odnowieniu świata wzywając jednostki do samodzielnego wychowania siebie według tego idealnego obrazu, jaki Bóg miał o każdej jednostce oraz do zdobywania otoczenia dla Boga.

Niemal każdy członek Ruchu przyjął za swój, zwyczaj odmawiania rano i wieczorem przed obrazem MTA modlitwy:

O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie.
Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta,
moje serce i całą (całego) siebie bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko, to proszę Cię,
strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra.
Amen.

Spotkania Rodzin Szensztackich w parafii Tułowice - według ogłoszeń