JEZUS JEST PANEM I ZBAWICIELEM! JEZUS ŻYJE !

?W ów dzień [powiedzą]:
Winnico urocza! Śpiewajcie o niej!
Ja, Pan jestem jej stróżem;
Podlewam ja co chwila,
By jej co złego nie spotkało,
Strzegę jej w dzień i w nocy.
Nie czuję gniewu.
Niech Mi kto sprawi {w niej} ciernie i głogi!
Wypowiem mu wojnę,
Spalę je wszystkie razem!
Albo niech się raczej uchwyci mojej opieki,
I zawrze pokój ze Mną
Pokój ze Mną niech zawrze!?

/Iz 27,2-5/

 

RYS HISTORYCZNY POWSTANIA GRUPY W PARAFII

Powstanie grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Św. w Tułowicach sięga maja roku 1993,chociaż można powiedzieć, że pierwsze kontakty z Odnową ludzi z Tułowic zaczęły się w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Nysie / z tamtejszą wspólnotą ?Miriam?/ u oo. Werbistów, dzięki przychylności ówczesnego ks. proboszcza o. Mariana Faliszka. Rok 1993 był w wielu grupach w wielu krajach przeżywany jako 25 ?lecie Odnowy w kościele katolickim oraz odbywały się również Międzynarodowe Rekolekcje dla Liderów Katolickiej Odnowy w Duchu Św.w Rzymie i zatwierdzone zostały Statuty Międzynarodowych Służb Odnowy / ICCRS/.

W lutym 1993 roku odbywały się w Tułowicach rekolekcje odpowiedzialnych za grupę ?Nowa Jerozolima? z Krakowa z kościoła /oo. Augustianów / p.w. Św. Katarzyny, której opiekunem był wówczas ks. proboszcz Jan Biernat. W spotkaniach modlitewnych uczestniczyli również ludzie z Tułowic. Na jednym ze spotkań zostaje przekazane przez ks. opiekuna? Nowa Jerozolima? proroctwo dla Tułowic. Są to słowa z księgi Izajasza 27, 2-5? Pieśń o winnicy Pańskiej? /wyżej/. W maju 1993 odbywa się pierwsze spotkanie w Tułowicach. Pierwsze spotkania były o charakterze biblijnym. Jednocześnie jest rozeznawany charyzmat i charakter grupy. Opiekunem zostaje ks. Jerzy Mądry. Wybrany został również odpowiedzialny ze strony świeckiej. W lipcu tegoż roku dzięki osobistym kontaktom o. Jana z Krakowa ze Wspólnotą Błogosławieństw z Niemiec 9 osób z księdzem Mądrym z Tułowic wyjeżdża na międzynarodowe Spotkanie Katolickich Rodzin Odnowy w Duch Świętym do
Paray-le Monial we Francji. Wspólnota z Wirtzburga sponsoruje cały pobyt na rekolekcjach .Po doświadczeniach rekolekcyjnych uczestnicy wracają z głębokim przekonaniem co do przyszłości grupy modlitewnej.

Po odejściu ks. Mądrego nowym opiekunem zostaje ks. Norbert Kokott. Coraz więcej ludzie zaczyna przychodzić na spotkania modlitewne, a przede wszystkim młodzież. Wyłaniają się także animatorzy, którzy spotykają się regularnie z ks. opiekunem .Animatorzy mają również swoje dni skupienia , na których posługują kapłani. Spotkania mają charakter formacji duchowej i teologicznej. Ustala się plan pracy i nauczań. W tym czasie odbywają się również pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy- R E O -dla całej grupy. W poprowadzeniu tych rekolekcji i w końcowych modlitwach o wylanie darów Ducha Świętego / tzw. Chrzest w Duchu Św./ pomaga Wspólnota ?Miriam? wspólnie z ojcami werbistami i rektorem o. Janem Ochlińskim, który był jednocześnie pierwszym moderatorem diecezjalnym Odnowy z ramienia biskupa opolskiego.

W 1995 roku ks. Waldemar Chudala obejmuje opieką kapłańską grupę. Wtedy to grupa, poprzez głosowanie ,przyjmuje nazwę ?Winnica Iż 27,2-5?/ wcześniejsze proroctwo/. Przybywa ludzi, a z grupy młodzieży powstaje zespół muzyczny ?Radość doskonała?, która zdobywa zaszczytne miejsca w różnego rodzaju konkursach piosenki religijnej jak również uświetnia swoimi występami różne uroczystości, na które jest zapraszany. Cała grupa rozeznaje tez swój charyzmat- jest nim Adoracja Przenajświętszego Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza. Wiele jest intencji modlitewnych, za które modli się grupa na spotkaniach , a także indywidualnie przez każdego członka z grupy. Najpiękniejsze jest to, że Bóg w cudowny sposób na te modlitwy odpowiada/ są tego namacalne dowody/. W 1996 roku opiekunem zostaje ks. Piotr Burczyk. Z racji pełnienia przez ks. funkcji Diecezjalnego Opiekuna Młodzieży nawiązuje się szeroka współpraca z księdzem na polu pracy z młodzieżą między innymi pomoc przy organizowaniu czuwań dekanalnych, Dni Młodzieży w Niedzielę Palmową, spotkania ekumeniczne młodych w Katedrze w Opolu, wyjazdy do Lednicy na czuwania w Dniu Zesłania Ducha Świętego, itp. Jest rok 1999 - następnym opiekunem zostaje ks.Marian Stokłosa . W tym czasie mają miejsce drugie rekolekcje REO, na których nauczania prowadzą księża: Marian Stokłosa, Piotr Burczyk, Adam Rogalski , franciszkanin o. Kosma Budziński, o. Grzegorz, ks. Alojzy, ks. Eugeniusz Ploch, drugi moderator diecezjalny Odnowy. Umacnia się jeszcze bardziej charyzmat grupy: modlitwa wstawiennicza w różnych intencjach / stała intencja za księży, za pracujących na misjach- ks. Kazimierz, o.Jan, o. Grzegorz, na placówkach zagranicznych: ks. Norbert, ks. Jacek, a także za kleryków/ wielu pośród nich było członkami Odnowy/ i przygotowujących się do świeceń kapłańskich, za dzieci i młodzież, za parafię, za kościół itp./. Kontynuowana jest praca z młodzieżą skupioną w scholi poprzez organizowanie wspólnie nabożeństw,
młodzież śpiewa na mszach św. młodzieżowych.

W roku 2002 opiekunem jest ks. Piotr Bałos, a po roku neoprezbiter ks. Jarosław Dąbrowski, który prowadzi grupę obecnie. W roku 2004 zostają przeprowadzone następne rekolekcje REO, w których nauczania i końcowe modlitwy pomagają przeprowadzić zaprzyjaźnieni kapłani. Wielką łaską od Pana Boga jest to, że grupa zawsze ma opiekuna duchownego i realizowany jest program formacji.

W ciągu 11 lat istnienia grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Św. ?Winnica? zostały przeprowadzone różne seminaria, rekolekcje. Korzysta się również z zaproszeń na wyjazdy na rekolekcje letnie organizowane przez inne wspólnoty, przez moderatora diecezjalnego. Dużym zainteresowaniem cieszą się coroczne jesienne rekolekcje organizowane przez Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie oraz również w Krakowie, wiosenne rekolekcje Wieczernik. Każdego roku na Jasnej Górze odbywają się Ogólnopolskie Czuwania Grup Odnowy w Duchu Św i co 5 lat Kongresy Odnowy. Gośćmi tych czuwań są znani duchowni i świeccy ewangelizatorzy . Sanktuarium Jasnogórskie gromadzi wtedy tysiące wiernych z Polski i zagranicy. Jest to wielkie świętowanie dla wszystkich członków Odnowy, kiedy to tysiące ludzi jednym głosem wielbi Boga. Ludzie z grupy pomagali swoją również innym wspólnotom w różnego rodzaju rekolekcjach czy posługach modlitewnych.

?Winnica? ma również bliskie kontakty z Międzynarodowa Szkoła Ewangelizacyjna ICPE w Masłońskich pod Częstochową. Jest to wspólnota katolicka, która wpisuje się w posoborowe dzieło odnowy Kościoła, stwarzając świeckim katolikom możliwość realizacji pragnień misyjnych. Od ICPE ? Winnica? otrzymała w prezencie film ? Jezus, który cała grupa obejrzała.

Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktów, budowanie jedności , udział w jubileuszach oraz dzielenie się wiarą z braćmi i siostrami z innych wspólnot. Na szczeblu diecezjalnym organizowane są Dni Jedności , kwartalne trzydniowe spotkania odpowiedzialnych za grupy Odnowy z moderatorem diecezjalnym w Jełowej /aktualnie ks. Waldek Chudala/ i koordynatorem świeckim . Na tych spotkaniach omawiane są wszystkie ważne i aktualne sprawy i problemy Odnowy opolskiej , a także jest czas na wspólną modlitwę i adorację oraz zabawę. Na spotkaniach odpowiedzialnych za grupy bardzo często obecny jest ks. biskup Paweł Stobrawa.

W roku 2003 we wrześniu Grupa Odnowy ?Winnica? obchodziła 10 lecie swojego istnienia. To święto było też Dniem Jedności dla wszystkich wspólnot w diecezji. Było wiele wspólnot, przyjaciół świeckich i duchownych, a także sympatyków ?Winnicy?. Swoją obecnością na jubileuszu zaszczycił wszystkich ks. biskup P. Stobrawa. Przyjechali również wcześniejsi moderatorzy: z Niemiec o. Ochliński, z Lublina ks. Ploch. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., wspólną modlitwą, a zakończyła wspólnym biesiadowaniem, wspomnieniami i zabawą. Ksiądz bp. Paweł zasadził za domem katechetycznym jako symbol krzew winny.

?Winnica? bierze również udział w różnego rodzaju akcjach pomocy potrzebującym. Odpowiedziała również na apel o wsparcie finansowe dla chorej na raka siostry z innej wspólnoty , na Stowarzyszenie Imieniem Maryi Niepokalanej na Rzecz Dziewcząt i Kobiet, itp.

Członkowie grupy uczestniczą również w różnego rodzaju pielgrzymkach letnich do Częstochowy/ pielgrzymki opolskie oraz warszawskie/, w czuwaniach w parafii na Zesłanie Ducha Św. w adoracjach w grupie i w parafii na Wielki Post / Wielki Piątek i Wielka Sobota/, w 2003 roku prowadzenie Nowenny do Ducha Świętego. Co roku przygotowuje ołtarz na Boże Ciało przy plebani, posługuje śpiewem przy bierzmowaniu w parafii, bierze udział w sprzątaniu kościoła, domu katechetycznego, pomagała przy prymicjach ks. Jacka i ks. Mariusza/ schola przygotowała program muzyczny/. Każdego roku wszyscy biorą udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez ks. proboszcza.

Większość z członków grupy prenumeruje miesięcznik poświęcony ewangelizacji, formacji, życiu we wspólnocie , odnowie życia chrześcijańskiego ? Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym? jak również ?List?.

Grupa Katolickiej Odnowy w Duchu Św. dzięki uprzejmości ks. proboszcza N. Niestroja ma pod swoją opieką kaplicę Św. Józefa/ jest On patronem grupy/, w której gromadzi się przy różnego rodzaju spotkaniach, dzieleniem Słowem Bożym itp. Posiada również swój sztandar / symbol winnego grona + Iż 27,2-5/ całkowicie wykonany przez siostry z grupy , paschał ufundowany przez przyjaciół z Niemiec.

Prowadzono jest również kronika, która pokazuje wszystkie wydarzenia ostatnich 11 lat , a która powstała dzięki zapałowi jednej z sióstr. Kronika liczy 2 tomy, jest ciągle uzupełniana. Można ją przejrzeć w kaplicy Św. Józefa w domu katechetycznym. Grupa modlitewna Odnowy jest grupa otwartą, z radością przyjmuje każdą nową osobę, która przychodzi na spotkania. W grupie przeżywamy wspólnie różne uroczystości jej członków tzn. imieniny, urodziny, jubileusze, śluby itp. dzielimy radości i smutki.

CZYM JEST ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM ?

Odnowa w Kościele Katolickim narodziła się w środowisku studentów z Pitsburga / USA/ w 1967 roku. Grupa młodych ludzi zaczęła się spontaniczne gromadzić w weekendy, aby czas spędzać na modlitewnym skupieniu. Byli to zaangażowani w życie chrześcijańskie studenci, którzy wspólnie czytali Listy św. Pawła, Dzieje Apostolskie i przez cały rok modlili się słowami sekwencji: ?Przybądź Duchu Święty ? .Odpowiedź Ducha Świętego była dla nich jakby odnowieniem tego, co przeżyli uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku w Jerozolimie. Dokonała się w nich zdumiewająca przemiana duchowa. Na nowo odkryli miłość Boga, pragnienie modlitwy i uwielbienia Boga , głód Słowa Bożego oraz doznali wewnętrzna moc o świadczeniu o Chrystusie. Ci ludzie podzieli się tym ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi i tak się to zaczęło.

Odnowa w Duchu Świętym jest również jedną z odpowiedzi Boga na wołanie ludzi o przemianę świata.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim nie jest ruchem jednolitym, nie ma jednego założyciela ani grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to zróżnicowany zespół osób i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie.

Stawiają sobie one również te same cele:

 • ponowne odkrycie pełni życia w Chrystusie przez Ducha Świętego; życia które zawiera pełnię darów Ducha Świętego ,
 • głoszenie , że Jezus Chrystus jest Panem w mocy Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Odnowa jest przedłużeniem strumienia łask jakim był i pozostaje Sobór Watykański II.

PODSTAWOWE CELE KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
 1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
 2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego.Te dwie łaski często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym ? chrztem w Duchu Świętym? lub ? odnowieniem w Duchu Świętym?. Rozumiane są najczęściej jako Osobiste przyjęcie łaski sakramentów chrztu i bierzmowania oraz jako umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
 3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi / charyzmatami/ nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród księży, zakonników i świeckich. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.
 4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych.
  Odnowa szczególnie popiera udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi Chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, do których każdy jest powołany. Podstawową łaska Odnowy jest przebudzenie ludzi do życia dzieci Bożych
 5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła.
  Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.
  Odnowa nie daje również nic nowego Kościołowi, czego by Kościół wcześniej nie posiadał, ale odkrywa na nowo całe bogactwo i piękno Kościoła Katolickiego.

OWOCE ODNOWY

Odnowa w Duchu Świętym jest poruszeniem wywołanym przez odkrywanie Ducha Świętego i Jego działaniem przez doświadczenie Jego obecności w życiu codziennym,, łaską, posoborowym powiewem Ducha- jest wiosną, wiosną Kościoła.

Odnowa ma wpływ na:

 • nowe spojrzenia na teksty Nowego Testamentu,
 • jakość i wierność związku w Duchu Świętym z osobą Jezusa, jako Zmartwychwstałym i obecnym Panem i Zbawicielem,
 • odkryciu Jezusa w sposób osobisty , na poznaniu Go jako Chrystusa, Jedynego Syna Ojca
 • przemianę i odwrócenia się od grzechu, wszelkiej niedoskonałości, przyjęciu pełnej odpowiedzialności za swój grzech,
 • świadome potwierdzenie swojego chrztu i bierzmowania,
 • słuchaniu , przylgnięciu i ciągłym wzrastaniu w Duchu Św. gdyż bez Niego nigdy w życiu nie osiągnie się pełnej świętości. Duch Św. jest duchem żyjącego Jezusa i na ziemi dalej prowadzi Jego dzieło. Bóg daje nowe życie w Chrystusie, które jest rzeczywistością i które należy wyzwolić? Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała- będziecie żyli?/Rz8,13/.
 • pomaganie innym w sposób świadomy i bardziej osobisty przeżywać swoją wiarę, odnalezieniu swojego miejsca, umiłowaniu i zakorzenieniu się w Kościele, za którego też każdy jest odpowiedzialny,
 • budowaniu relacje jedności, miłości i służby.
 • radykalne, wewnętrzne nawrócenie i głęboką przemianę życia.
 • sprzyjanie także zrozumieniu faktu obecności Maryi w czasie Pięćdziesiątnicy i Jej związku z Kościołem.

Odnowa jest celem samym w sobie, ale służy do odnowienia całej wspólnoty Kościoła, jest otwarta na to, czego od niej żąda Pan.

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

Podstawowym darem, którym Bóg obdarzył Odnowę jest Chrzest w Duchu Świętym nazwany też ? nowym napełnieniem Duchem Świętym?, ? nowym Jego wylaniem ? ?odrodzeniem w Duchu Świętym?. Opinie teologów chrześcijańskich łączą wydarzenie chrztu w Duchu z inicjacją chrześcijańską, ze świadomym podjęciem daru chrztu i bierzmowania. Według Św. Tomasza z Akwinu ? napełnienie Duchem?, to nie tylko odnowienie tego, co zostało już złożone w człowieku podczas chrztu, ale także dodatkowe posłanie Ducha, które zapoczątkowuje w życiu człowieka ?zdecydowanie nowy etap działania łaski?. Chodzi o nowe przyjście Ducha już obecnego, o wylanie, które nie pochodzi z zewnątrz, lecz tryska z wnętrza . ?Jeśli kto jest spragniony a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; /J7,37-39/. Jeżeli ktoś jako człowiek dorosły nie otworzy się na życie duchowe, działanie Ducha Św. nie objawi się w nim samo. Wszyscy jako niemowlęta poprzez chrzest otrzymujemy Ducha Św.i charyzmaty, ale to nie jest wtedy widoczne. Jeżeli jednak człowiek świadomie powierzy siebie Jezusowi, wówczas charyzmaty, które były mu dane w niemowlęctwie staną się widzialne i ujawnią się. Mówimy tu o ?dwóch chrztach, ale mamy na myśli tylko jeden. Chrzest w Duchu Świętym należy więc do Kościoła. i jest fundamentem jego sakramentów. Nie zależy on od sposobu czy stylu modlitwy. Odnowa jest niczym , jeżeli nie jest oparta na Chrzcie w Duchu Św. W Odnowie do ?odrodzenia w Duchu Św?. przygotowują REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY tzw. REO , które kończą się modlitwą o ?nowe napełnienie Duchem Św.?

Pierwszym i najważniejszym skutkiem przeżycia ?wylania Ducha Św." jest:

 • wzrost życia Bożego, uświadomienie sobie obecności kochającego Boga w codziennym życiu,
 • rozwój modlitwy osobistej, pełniejsze przeżycie miłości braterskiej, pragnienie modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, miłość do Kościoła i Słowa Bożego.
 • dbałość o rozwój darów i charyzmatów, które mają służyć wspólnocie Kościoła / skupienie się na Dawcy darów, nie zaś na samych darach/.
 • ewangelizacja, dawanie świadectwa o Bogu

By żyć we wspólnocie i działać po chrześcijańsku potrzebujemy ?wyposażenia? jakim są charyzmaty i dary . Są one niezbędne do pełnego życia chrześcijańskiego, do życia sakramentami: chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią.

SPOTKANIA MODLITEWNE

Człowiek jako istota społeczna ma pragnienie spotykania się we wspólnocie. Jesteśmy stworzenie na obraz i podobieństwo Boga i poprzez fakt stworzenia Bóg wszczepił w nas pragnienie wspólnoty. Jako ludzie pragniemy przez wszystkim wspólnoty z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Budowanie relacji z Bogiem , otwarcia na Jego miłość jest niejako przeniesieniem tej relacji na ludzi. Jest ścisła zależność pomiędzy miłością do Boga , otwartością na Jego miłość, a miłością z jaką patrzy się na ludzi, chęcią niesienia im pomocy, poprowadzenia ich do Jezusa, pokazaniu ?jak dobry i słodki jest Pan?. Istnieje wtedy chęć spotykania się z ludźmi, aby się wspólnie modlić, bo spotkanie oparte jest na obietnicy Jezusa ?gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Moje Imię tam Ja jestem obecny pośród nich? /Mt18,20/.Nagle stwierdza się, że potrzeba czegoś więcej, że nie wystarcza Eucharystia, która tworzy Kościół i jest jego sercem., a Kościół daje nam przecież Eucharystię.

Bez zrozumienia tego można rozminąć się z Kościołem i Chrystusem. Pragniemy także wysławiać i uwielbiać wielkość i moc Boga częściej i może trochę inaczej, ale jak mówi św, Paweł ?jeden jest Pan ,jedna wiara, jeden chrzest ,jeden jest Bóg , Ojciec wszystkich...? /Ef 4-6/ . To pragnienie może zaspokoić sam Bóg .Czujemy potrzebę częstszego spotykania się. Spotkania w Odnowie w Duchu Świętym odbywają się co tydzień. Spotkanie to ma na celu pogłębieniu wiary, rozwoju modlitwy- modlitwy sercem, budowaniu dojrzałej wspólnoty chrześcijan,, którzy znaleźli swoje miejsce w zamierzonym przez Boga dziele odnowy Kościoła. Uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym zakłada nie tylko gotowość do czerpania łaski, ale także pomoc w służeniu innym. .Każdy ma wnosić do wspólnej modlitwy swoją osobistą gorliwość wobec Boga , Kościoła, troszcząc się o siebie nawzajem.

Gromadząc się na modlitwie, chwalimy Boga nie według własnego planu, ale raczej mamy oddać się do dyspozycji Duchowi Świętemu i mamy być wrażliwi na Jego tchnienie i prowadzenie. Mamy stworzyć atmosferę ułatwiająca słuchania Boga i koncentrację na Zmartwychwstałym Jezusie.
Podstawowym i najważniejszym celem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga, które stanowi centrum i serce modlitwy. Uwielbiając Boga oddajemy Mu absolutne pierszeństwo i potwierdzamy Jego panowanie w naszym życiu. Uwielbiając Boga czynimy się stworzeniami przed obliczem swego Stwórcy, jednocześnie wyznajemy , że jesteśmy grzeszni i słabi, a On jest Wszechmocny. Uwielbienie to darmowa modlitwa, gdyż uwielbiamy Boga dla Niego samego. To ono ożywia naszą wiarę, budzi ja na nowo, nasza uwaga odrywa się od nas samych, a nakierowuje na Boga. Modlitwa chwały sprowadza na nas samych i na drugich błogosławieństwo, przez nią doznajemy nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia .

Najważniejszym wydarzeniem spotkania jest adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Na każdym spotkaniu modlitewnym ks. prowadzi nauczania, które wcześniej ustalamy w planie pracy rocznej. Oddaje się cześć Matce Bożej, jako tej która jest wpatrzona w Syna, prowadzi ludzi do Niego, i jako najwdzięczniejszej i pokornej słuchaczce Ducha Świętego.

?Winnica? w pierwszą środę miesiąca ma wspólnotową Eucharystię, na którą zapraszamy wszystkich, raz w miesiącu dzielimy się Słowem Bożym / wybranym przez ks. tekstem z Pisma Św. , wtedy spotkania są w salce parafialnej/, raz w miesiącu spotkania w małych grupach, na których dzielimy się przeżywaniem swojej wiary.

Spotkania modlitewne odbywają się w każdy poniedziałek o 18.45- w kościele parafialnym.
Członkowie Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym wraz z ks. opiekunem ?Winnica Iż 27,2-5 ? serdecznie zapraszają wszystkich, którzy pragną wejść w bliższą relację z Duchem Świętym i czują potrzebę uwielbiania Pana we wspólnocie.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY I ODNÓW OBLICZE CAŁEJ NASZEJ PARAFII !

/oprac. K. Ważny/